Wizyta w hodowli "ROTEN EICHEN"

WIZYTA W HODOWLI "ROTEN EICHEN"- Niemcy, nasze pierwsze kroki w hodoli zaowocowały długoletnią przyjeźnią z niemieckimi hodowcami Rotten Eichen
VISIT TO THE KENNEL "Roten Eichen" - Germany, our first stepsin breeding resulted in long frendship with German breeders Rotten Eichen