• BODEGA BEY z Deikowej Doliny
    BODEGA BEY z Deikowej Doliny

BODEGA BEY z Deikowej Doliny

Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski, Rosji, RKF


 HDA, ED0/0, testy psychiczne zaliczone
   
ur. 03.02.2009