TAZINE z Deikowej Doliny

Młodzieżowy Champion Polski, BIS Junior, Champion Polski, Rosji, Finlandii, Zwycięzca Klubu 2008, BIS Junior , BIS

    
HD A, ED 0/0, OCD 0, zaliczone testy psychiczne
   
ur. 22.06.2006  - odeszła styczeń 2015