IMAGE z Deikowej Doliny

INTERCHAMPION  ,Champion Rumunii, Grand Champion Rumuni, Champion Polski

HDA, ED0/0, OCD-/-, zaliczone testy psychiczne 5/5

DM- Carier
    
ur. 26.04.2010

zm.maj 2020

 

RETIRED